Välkommen till Premie Byggs webbplats

Vi vill informera dig som besökare om användarvillkoren som styr din interaktion med oss. Vi ber dig vänligen att läsa igenom dessa villkor noggrant. Här finner du detaljer om hur du kan utnyttja innehållet på webbplatsen, vår hantering av dina personuppgifter och även vilka cookies som används. Alla hänvisningar i texten till ”Premie Bygg”, ”vi”, ”vår”, ”våra” eller ”oss” refererar till Premie Bygg i Mellansverige AB som ansvarar för driften av denna webbplats. Denna webbplats och dess användarvillkor följer och överensstämmer med tillämplig svensk lagstiftning, och vi strävar efter att tillhandahålla en säker och laglig digital miljö för dig som användare. Tack för att du väljer Premie Bygg.

Upphovsrätt och immateriella rättigheter

Upphovsrätts- och Varumärkesinformation

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive texter, grafik, logotyper, bilder, videoklipp, ljudfiler och program, är äganderätt för Premie Bygg eller tredje part och skyddas av nationell och internationell immaterialrättslig lagstiftning. Samtliga rättigheter förbehålls.

Syftet med att tillhandahålla innehållet på denna webbplats är att erbjuda dig en service, och användning är strikt begränsad till de villkor som anges nedan. Genom att hämta material från webbplatsen godkänner du dessa villkor.

Otillåten användning eller distribution av webbplatsens innehåll kan bryta mot upphovsrätten och/eller annan nationell eller internationell lagstiftning och kan resultera i rättsliga åtgärder.

Användning av Premie Byggs varumärken

Användning av Premie Byggs varumärken och varumärkesnamn är endast tillåten enligt dessa villkor eller efter förhandsinhämtande av skriftligt godkännande från Premie Bygg. Skriftligt godkännande krävs även för att använda Premie Byggs varumärken i annonsering och marknadsföring av Premie Byggs produkter och tjänster.

Användning av webbplatsens innehåll

Webbplatsen och dess innehåll får inte ändras, sändas, reproduceras, publiceras, licensieras, överföras, säljas eller användas för kommersiella ändamål utan förhandsinhämtande skriftligt godkännande från Premie Bygg.

Premie Bygg ger dig rätt att skapa tillfälliga kopior av webbplatsens innehåll i samband med din utforskning av materialet. Du har även rätt att skriva ut en rimlig mängd innehåll från webbplatsen för personligt bruk samt att länka till vår webbplats. All annan användning av informationen på webbplatsen är otillåten.

När du kopierar information från webbplatsen är det inte tillåtet att modifiera informationen eller ta bort copyright-märkningar eller referenser till Premie Bygg.