KMA-Policy för Premie Bygg AB

 

Vision och engagemang

Premie Bygg AB syftar till att vara en förebild inom byggbranschen gällande kvalitet, miljömedvetenhet och arbetsmiljö. Vi tror att våra handlingar idag har en avgörande inverkan på både den nuvarande och framtida generationens miljö och välbefinnande.

 

Kvalitetspolicy

 • Kvalitetsarbete: Upprätthålla och utveckla högsta kvalitetsstandard i våra byggprojekt genom kontinuerlig mätning och utvärdering av kvalitetsmål.
 • Kundkrav: Konsekvent överträffa kundkrav genom noggrann planering, genomförande och uppföljning av våra byggprocesser.
 • Långsiktiga relationer: Etablera och upprätthålla långsiktiga affärsrelationer baserade på tillit och leverans av högkvalitativa tjänster.
 • Medarbetarutveckling: Investera i medarbetarnas utveckling genom utbildningsprogram för att rusta dem för framtida utmaningar.

 

Miljöpolicy

 • Miljöansvar: Alla medarbetare uppmuntras att aktivt bidra till miljöskyddet.
 • CO2-utsläpp: Minska CO2-utsläpp genom användning av hållbara byggmaterial.
 • Avfallshantering: Sortering och återanvändning av material.
 • Följa regelverk: Följa relevanta miljölagar och förordningar.
 • Digitalisering och automatisering: Förbättra produktivitet och minska miljöpåverkan.
 • Återvunna material: Använda återvunna material där möjligt.
 • Prefabricerade moduler: Minska byggtid och avfall med prefabricerade moduler.

 

Arbetsmiljöpolicy

 • Säkerhet och utbildning: Löpande utbildning i säkerhet och ergonomi.
 • Friskvård: Stödja medarbetarnas fysiska aktivitet och friskvård.
 • Kontinuerlig utbildning: Utbildning inom miljöområdet för våra medarbetare.

 

Genomförande och uppföljning

Denna KMA-policy är central för alla våra projekt och verksamheter. Vi åtar oss att genomföra regelbundna uppföljningar och utvärderingar för att säkerställa att vi kontinuerligt förbättrar och uppfyller våra mål inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.