Entreprenadformer

Med Premie Bygg har du möjligheten att välja den mest lämpade entreprenadform för dig och ditt byggprojekt.

markanläggning planeringsarbeten byggföretag örebro

Premie Entreprenad

Premie Entreprenad en entreprenadform som fokuserar på samarbete, transparens och effektivitet i byggprocessen. Genom att engagera sig tidigt i projektet och arbeta nära med beställaren, strävar Premie Bygg efter att leverera högkvalitativa resultat på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt.

Premie Bygg ansvarar för projektering, material och utförande av arbetet vilket gynnar beställaren med effektiva och flexibla byggprocesser, säkrare kostnadskontroll och ett mer konstruktivt arbetsklimat.

Generalentreprenad

Generalentreprenad är en vanlig entreprenadform där du som beställare ansvararför projektets  planering och projektering. I denna modell ansvarar du för nödvändiga arkitekt- och konstruktionsritningarna för att definiera projektets omfattning och specifikationer.

Som generalentreprenör ansvarar Premie Bygg för byggproduktionen och vi tar hand hela byggprocessen, allt från materialinköp och arbetsgenomförande till att hantera eventuella avtal med underentreprenörer.

Delentreprenad

Delentreprenad är som generalentreprenad där du som beställare ansvarar för planeringen och projekteringen men istället tecknar avtal med flera separata entreprenörer som utför av byggprocessens olika moment.

I en delentreprenad ansvarar vi på Premie Bygg för att utföra specifika avtalade delar i byggprojektet tillsammans med andra entrprenörer.

Våra entreprenader

Låt dig inspireras av våra utförda entreprenader. Nedan visas ett utbud av byggentreprenader som vi på Premie Bygg har utfört.